Home>>News>>Marketing en communicatie
News

Marketing en communicatie

Corporate communicatie, marketingcommunicatie en creatieve communicatie zijn onze specialismen. Dit biedt ons de mogelijkheid om het gehele communicatietraject te verzorgen. Wij adviseren in vraagstukken op het gebied van concept en strategie. Maar ook vertalen wij deze adviezen naar concrete communicatiemiddelen.

Corporate communicatie

Het neerzetten van een krachtig en helder imago van de organisatie is het doel van corporate communicatie. Hiervoor moeten visie, missie en strategie gecommuniceerd worden richting diverse stakeholders. Essentieel voor het imago van een organisatie is dat deze communicatie op een effectieve en eenduidige manier gebeurt.

Om dit succesvol te realiseren is een corporate communicatiestrategie nodig, die gebaseerd is op gemeenschappelijke uitgangspunten. De positionering van de organisatie staat hierbij centraal: wat is het gewenste imago van de organisatie en hoe verschilt deze van de werkelijkheid? Door de verschillen te analyseren en in kaart te brengen, kan gericht gewerkt worden aan verandering.

Marketing communicatie

Het ultieme doel van marketingcommunicatie is verandering in kennis, houding en gedrag van de consument. Het overgaan tot aanschaf van een product of dienst wordt grotendeels bepaald door de beeldvorming van de consument ten opzichte van de organisatie.

Veranderen van kennis, houding en gedrag moet echter niet in één keer bereikt willen worden. Uitgangspunt is dat elke communicatiedoelstelling een andere benadering behoeft. Voor het uitdenken van deze benaderingen is een passende marketingstrategie nodig. Een strategie die de communicatievormen ter ondersteuning van merkverkoop en product- of dienstniveau optimaliseert.

Creatieve communicatie

Roosevelt Communicatie is er ook om communicatieadvies te vertalen naar concrete middelen. Van een doordachte look-and-feel via tekstschrijven en ontwerp naar het uiteindelijke product. Maar natuurlijk kunt u ook voor enkel één van deze stappen bij ons terecht. Voor logo’s en huisstijl, advertenties, brochures, direct mail, e-mailing, website, social media, enzovoort.